Translations: english · french · german · dutch · italian · portuguese · spanish · chinese · japanese · hindi · bengali · arabic · hebrew · greek · serbian · russian

De BHAGAVAD-GITA in Dutch

Hoofdstuk 1: De Betreurenswaardige Gevolgen van Oorlog

Hoofdstuk 2: Het Eeuwige Feit der Onstrefelijke Zielen

Hoofdstuk 3: De Eeuwige Plichten van de Mens

Hoofdstuk 4: De Absolute Waarheid Naderbij Komen

Hoofdstuk 5: Handelen en Verwerpen

Hoofdstuk 6: De Wetenschap van de Zelfverwerkelijking

Hoofdstuk 7: Kennis van de Absolute Waarheid

Hoofdstuk 8: Hat Bereiken van het Allerhoogste

Hoofdstuk 9: De Vertrouwelijke Kennis van de Absolute Waarheid

Hoofdstuk 10: De Oneindige Glorie van de Absolute Waarheid

Hoofdstuk 11: Het Zein van de Universele Gedaante

Hoofdstuk 12: De Weg Tot de Toewijding

Hoofdstuk 13: Het Individual Bewustzijn en het Absolute Bewustzijn

Hoofdstuk 14: De Drieerlei Aard van de Stoffelijke Natuur

Hoofdstuk 15: De Verwerkelijking van de Absolute Waarheid

Hoofdstuk 16: Het Bepalen van de Goddelijke en de Demonische Aard

Hoofdstuk 17: De Drei-Deling van het Stoffelijk Bestaan

Hoofdstuk 18: De Uiteindelijke Openbaring van de Absolute Waarheid